Nog even kort samengevat de kerkelijke feestdagen gebaseerd op de oude religie. 
Dat de Christenen etc. oude feestdagen voor henzelf in een nieuw jasje steken, prima. Ten slotte beter goed gejat, dan slecht verzonnen.  Maar het onderdrukken van een andere religie is niet oké. Bovendien is het jammer dat veel mensen de achtergronden van de feesten niet kennen.

Het Katholieke Kerkelijke jaar begint met de advent.  De eerste ingelijfde feestdag is dan st. Lucia. Dit feest wordt met name in Scandinavische landen gevierd. Het is gebaseerd op de legende van st.Lucia, maar dat kan nauwelijks zijn heidense achtergrond verhullen. Meisjes krijgen kroontjes met kaarsen op het hoofd en brengen zo het licht terug. (Lucia=lux=licht).  

De tweede feestdag is kerstmis, ofwel de geboorte van Jezus. Jezus is geboren in september en dat feit was al eeuwenlang bekend. Om de oude heidense religie te onderdrukken werden hun feesten van een Christelijk jasje voorzien.  
Op 25 december werd de Dies Natalis Sol Invictus gevierd. De geboortedag van de onoverwinnelijke zon. 

De kerk bepaalde nu, dat op die datum het feest van de geboorte van Jezus gevierd moest worden, Jezus is dan het onoverwinnelijke Licht.  
Toen het Christendom naar Noord-West Europa optrok  kwamen ze daar Yule tegen, een feest van de Kelten dat rond dezelfde tijd werd gevierd en twaalf dagen duurde. Veel van de Yule-gewoonten zoals het Yule-blok, het versieren van het huis met maretak werden overgenomen.
Ook het Christelijke feest duurde nu twaalf dagen van Kerstavond tot en met Driekoningen. 

Ook Imbolc werd overgenomen. De tweede februari werd het feest van Maria Lichtmis. De Heilige Maagd Maria moest veertig dagen na haar bevalling gereinigd worden, volgens de Joodse wet. Omdat de Heilige Maagd Maria niet onrein kon zijn, hoefde ze eigenlijk niet gereinigd te worden, maar aangezien de Heilige Maagd zeer gezagstrouw was en in alles het goede voorbeeld, hield zij zich aan de Joodse wet. Net zo goed als Jezus die en besneden en gedoopt werd.  

Imbolc heeft echter nog lang de invloed van heidense gewoonten ondervonden. Tijdens de viering kwam een maagd op een ezel de kerk binnen, vaak ging ze heel wat minder maagdelijk weer weg.  Dat er seksuele uitspattingen en drankgelagen plaatsvonden, blijkt uit het feit dat veel kerkelijke gezagsdragers er heftig tegen protesteren.

Het is geen toeval dat het woord lichtmis een woord is waarmee een sloerie wordt aangeduid. 
Litha, ofwel midzomer, met het aansteken van de vreugdevuren. Daarvoor kwam een feest voor de heilige Johannes de Doper. Nog bonter maakten de Christenen het met Samhain. De oude religie eerde op die dag de overleden leden. De Katholieke Kerk verving het door Allerheiligen en Allerzielen. Zelfde inhoud overleden geliefden maar dan Christelijk. 

Ook Pasen doet erg heidens aan. Pasen wordt gevierd op de zondag volgende op de eerste volle maan na de lente-equinox, dat klinkt zelfs niet Christelijke. Verder heeft Sint Nicolaas zijn paard van Wodan geleend. Overigens Sint Nicolaas heeft geen rechtstreeks verbinding met de oudheid, net zo min als de kerstboom dat heeft. Zowel het Sint Nicolaas feest als de kerstboom zijn negentiende eeuwse uitvindingen. Daarom komt Sint Nicolaas ook met de stoomboot, allesbehalve middeleeuws.


 
 Dit waren de 8 feesten op een rij.
Ik hoop dat u een helder beeld heeft gekregen van de feesten en hun oorsprong. Het is niet de bedoeling u te overtuigen, dat moet u toch echt zelf doen. Wat men helaas vergeet, of eigenlijk, wat door de kerkleiders min of meer is verzwegen, helaas nu nog wordt verzwegen en verdoemd is dat, de natuurreligie/Heidendom/oude Religie al ver voor de telling van Christendom bestond en dus de (oer) wortels zijn van de meeste geloven nu! Daar mag zeker met respect naar gekeken worden, zonder boven je ego uit te stijgen!

Maat weet;
  echter zijn het  wel bewezen feiten, feiten waar we niet meer omheen mogen draaien, uit respect voor onze (oer) ouders, de oude (verloren) beschaving. Wie weet, welk inzicht het vooru nu of voor in de toekomst zal brengen,  dat is geheel aan u. 
Maar durf ook voorbij de horizon te kijken.

Maar nu u over deze informatie beschikt, heeft u wellicht een wat zuivere kijk op een feest. Blijf het vieren zoals u daar zelf achter staat.
Vertrouw hierbij op uw innerlijk Goddelijke zelf, vrees niet, maar wees vrij in uw zijn. 

Wees gezegend 
Blessed Be,
Jolanda
Mentrix van Herleef de natuurreligie