Hellenistische leerweg.

De leerweg van het Hellenisme,  door Suzanne, drs. in Geschiedenis, met als afstudeerrichting de oudheid. Suzanne is een eclectische Hellenistische natuurreligie beoefnaar.
12 goden olympiaden

Hellenisme is een beschaving uit de oudheid van het oude Griekenland. Lange tijd is het verboden geweest in Griekenland, vanaf 1997 is het weer in opmars. En komt deze vorm van reconstructionisme (Hellenismos) religie niet alleen in Griekenland voor maar ook in andere landen, met name Amerika. Er is geschat dat er ongeveer 2000 echt genoteerde volgelingen zijn van de religie in Griekenland zelf, met daarbij zo'n 100.000 die soortgelijke interesses hebben (anno 2005). 

Hellenismos heeft twee betekenissen. In de eerste plaats is het een historische stroming die begon met de verovering van het Perzische rijk door Alexander de Grote in de 4de eeuw voor Christus. Het gevolg van die verovering was de verspreiding van de Helleense cultuur en religie die nauw verwant waren aan elkaar. Deze stroming wordt meestal Hellenisme genoemd. Aangezien de oude Grieken zelf geen naam gaven aan hun godsdienst, kunnen we zelf een naam aan geven zoals Hellenismos/ Hellenisme, Helleense polytheisme of Helleense heidendom.