Beschaving

 

Het mooie van deze oude natuurreligie is, dat jij je vrij kan bewegen, geen onderdruking, zonder vrees etc.Wij hebben geen kerken, moskees, burka's of wat dan ook nodig.Wij gebruiken de natuur als heilige plaats, onze religie komt vanuit onze hart. Het Goddelijke verkeerd in ons, niet buiten ons. Mede hierom, kunnen wij overal ter wereld, op elke plek, buiten of binnen, elke ruimte gebruiken om te eren of ritueel uit te kunnen voeren. Dat maakt ons vrij, omdat we het altijd bij ons dragen. Zo hebben we altijd contact, met de God, Godin, het Godelijke. We zijn vrij, maar schade hierbij niemand.Wij geloven in de wet van 3, wat je zaait, oogst je en krijg je in 3 voud terug, het goede en slechte. Reis terug in de tijd, naar de verdwenen beschavingen die een zeer belangrijke rol hebben vervuld in de ontwikkelingen van de huidige westerse beschaving waarin wij nu leven. .

Durf met mij mee te reizen, naar deze oude religie, naar de verloren beschaving uit de oudheid. Waar mens, natuur en het Goddelijke samen gingen, de 3 eenheid. En ervaar dat elk geloof wat er nu heerst en aftakkig is van deze oude religie. De wortels liggen dus daar in een ver vergeten verleden.

Slangen Godin Minoan

Blessed Be Jolanda